Het optierecht bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Het optierecht binnen een AOV biedt de verzekerde de mogelijkheid om het verzekerde bedrag binnen grenzen te verhogen, zonder weer een medische verklaring af te leggen.

Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die een verlagingsrecht van het verzekerde bedrag aanbieden. Het optierecht geeft u het recht om afhankelijk van de polisvoorwaarden van de AOV-verzekeraar 1 x per jaar, 1 x per 3 jaar, of 1 x per 5 jaar het verzekerde bedrag te verhogen/aan te passen met een percentage van 10% tot 20%.


Verval optierecht
Het optierecht is niet onbeperkt te gebruiken. Er zijn namelijk een aantal verzekeraars waarbij het optierecht vervalt als er al een aantal malen geen gebruik van is gemaakt. Wilt u geen gebruik maken van de mogelijkheid tot verhoging, dan kunt u dit melden, zodat het toekomstige optierecht niet komt te vervallen.


Leeftijdsgrens en inkomen
Er zijn ook verzekeraars die het optierecht beperken tot een leeftijd vanaf 50 of 55 jaar. Bij het optierecht kan sprake zijn van het aantonen van het inkomen over de afgelopen jaren. U kunt ondanks het optierecht nooit meer verzekeren dan 80% van het inkomen dat u de laatste drie jaar verdiend heeft.

Wij streven ernaar om het door u gewenste inkomen te verzekeren; inclusief het optierecht. Het kan namelijk zeer frustrerend zijn als u door omstandigheden de laatste drie jaar een lager inkomen had en dat u slechts 80% van het laatst verdiende inkomen uitgekeerd krijgt.


Advies neemgeenrisico.nl
Het optierecht kent dus enkele beperkingen. Toch is het van groot belang, omdat zonder medische waarborgen (ongeacht uw medische situatie) het verzekerde bedrag kunt aanpassen. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder optierecht dan dient u dus zelf het verzekerde bedrag te verhogen, maar dan wel met de medische waarborgen. Dat is dus een direct nadeel van het niet hebben van het optierecht.

Neem geen risico en sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering via neemgeenrisico.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 06-30613393.U kunt ook een e-mail sturen naar: info@neemgeenrisico.nl