De eigen risico termijn bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De eigen risico termijn bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode (in tijd) die u als verzekerde voor eigen rekening neemt.

Na de eigen risico termijn gaat de AOV-verzekering pas daadwerkelijk uitkeren. U kunt hier zelf keuzes in maken. Ook kan Neemgeenrisico.nl u een advies geven dat aansluit bij uw situatie. De meest voorkomende eigen risico termijnen zijn één maand , twee maanden, drie maanden, of een half jaar. De eigen risico termijn wordt ook wel wachttijd genoemd.

De termijn van eigen risico heeft altijd betrekking op Rubriek A (het eerste jaar). Indien u dus kiest voor een langere wachttijd van een jaar, is daarmee rubriek A niet van toepassing. Het kiezen van een eigen risico termijn heeft invloed op de premie van de AOV verzekering.

Lagere premie AOV
Hoe langer de eigen risico termijn, hoe lager de premie. Een wachttijd van bijvoorbeeld 2 maanden kan al een korting opleveren tot 15%. Met het kiezen van een passende wachttijd kunt u samen met uw adviseur van Neemgeenrisico.nl de meest gunstige eigen risico termijn kiezen en daarbij behorende premie.

Let op! De eigen risicotermijn wordt van de uitkering afgetrokken. Een voorbeeld maakt dit duidelijk: een AOV heeft een verzekerd bedrag van € 30.000,-. Er is een eigen risicotermijn van 30 dagen (een maand) van toepassing. De bruto-uitkering is dan niet € 30.000,- verdeeld over 11 maanden, maar 30.000/365 dagen * 335 dagen = € 27.534,24.


Neem geen risico en sluit via Neemgeenrisico.nl een arbeidsongeschiktheidsverzekering!

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 06-30613393.U kunt ook een e-mail sturen naar: info@neemgeenrisico.nl