Eerlijkheid duurt het langst bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eerlijk duurt het langst, ook bij het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid Wilt u zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid dan worden er veel gegevens van u gevraagd. Dit is van belang om van te voren in te schatten of bij een schade uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel of niet de uitkering ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Vaak moeten er voor het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid formulieren met veel vragen worden beantwoord.

Invullen gegevens van uw beroep 

De vraag die bij veel mensen opkomt is: is dat wel nodig? Het is zeker belangrijk om hierbij de vragen op een aanvraagformulier volledig en eerlijk te beantwoorden. Ook bij het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kan gevolgen hebben bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het wel of niet uitkeren van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het zou vervelend zijn als achteraf blijkt dat bepaalde risico’s niet gedekt zijn door uw uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bedenk dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een serieus contract is.

Gevolgen als u iets verzwijgt

De gevolgen van de uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen voor u erg vervelend zijn als achteraf blijkt dat zaken zijn verzwegen of niet helemaal juist zijn opgegeven. Bij schade (waarbij er een verband is tussen de verzwegen feiten en de schade) kan het zijn dat er minder (of zelfs niets!) uitgekeerd wordt. De verzekeraar kan zelfs de verzekering opzeggen. Dit laatste kan niet de bedoeling zijn als u zich wilt verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en wilt gaan voor de beste aov.

Iets verzwegen en toch een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?
In een aantal gevallen wordt gewoon uitgekeerd. Dit is omdat er geen verband bestaat tussen de schade en de verzwegen informatie. De scheidslijn tussen wel of geen verband is soms dun. Het lijkt soms gunstig omdat de premie wellicht lager uitvalt, maar verzwijgen uit oogpunt van zuinigheid is een verkeerde reden.

Gezondheidsklachten verzwijgen

Wat ook niet slim is, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en daarbij gezondheidsklachten verzwijgen. Als deze klachten later de reden vormen voor arbeidsongeschiktheid, dan kan dit leiden tot het niet uitkeren door de verzekeraar. Als er al een deel van de claim is uitbetaald, of er zijn andere kosten betaald door de verzekeraar (medische keuring, proceskosten etc.) dan is het niet ondenkbaar dat u deze moet terugbetalen. U bent dan arbeidsongeschikt én uw arbeidsongeschiktheidsuitkering (waarvoor u verzekerd dacht te zijn) loopt u mis. Toch wel vervelend, lijkt mij, als u 10 jaar voor niets de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft betaald.

Opzegging door de verzekeraar

Als blijkt dat er feiten zijn verzwegen, kan een verzekeraar besluiten om een verzekering op te zeggen. Hij kan dit melden bij de Stichting Centraal Informatie Systeem. Bij twijfel over uw verzekeringsaanvraag kan een verzekeraar uw gegevens laten checken in het register van het Centraal Informatie Systeem. Staat u hierin geregistreerd, dan zal de verzekeraar u niet als verzekeringnemer accepteren.

Tot slot

Uit bovenstaand verhaal blijkt dat eerlijkheid bij het aanvragen van een verzekering (en dus ook bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering) belangrijk is. Eerlijkheid is de enige manier om u goed te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid. Als er al voordelen zijn bij het verzwijgen van informatie, dan weegt dit niet op tegen de nadelen bij het uitkomen hiervan.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 06-30613393. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@neemgeenrisico.nl