Waarde-aanpassing aan de algemene prijsontwikkeling, de zogenaamde indexering, kan ook toegepast worden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Levensonderhoud wordt in de loop van jaren steeds duurder. Een indexering zorgt ervoor dat de uitkering van de arbeidsongeschiktheid zich hierop aanpast. De uitkering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zal dan "meegroeien".

Indexeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Indexering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je op twee manieren laten regelen. De indexering van het verzekerde bedrag en de indexering van de uiteindelijke uitkering. Hieronder staat alles op een rijtje.

Indexering van een AOV
Het is mogelijk om ieder jaar het verzekerde bedrag te laten stijgen met bijvoorbeeld 3%. Dit betekent dat als je in jaar één €30.000 verzekerd hebt, je in jaar vijf ongeveer €35.000 verzekert. Het voordeel is dat je geen tekort hebt bij inflatie. Aan de andere kant kun jij je wel afvragen of je dit bedrag wel nodig hebt bij arbeisdsongeschiktheid. Er bestaat namelijk het risico dat jouw inkomen minder hard stijgt dan het door jouw geindexeerde verzekerde bedrag. Als dit het geval is verzeker jij je te hoog en betaal je teveel premie.

Om te voorkomen dat je AOV onnodig duur wordt door indexatie kan je ook gebruik maken van een zogenaamd optierecht. Hiermee kun je bijvoorbeeld eens in de drie jaar het verzekerde bedrag verhogen (met bijvoorbeeld 10%). Op deze manier indexeer je alleen als jij het nodig vindt, zodat de premie voor je AOV betaalbaar blijft. Let wel; de maatschappijen kunnen deze verhoging weigeren als je al een keer een uitkering hebt ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wil jij hier meer over weten vraag hiernaar bij een van onze adviseurs

Indexering van de AOV-uitkering na arbeidsongeschiktheid
Als je wilt dat jouw uitkering na arbeidsongeschiktheid stijgt met een bepaald percentage voorkom je dat je na arbeidsongeschiktheid een tekort hebt omdat het levensonderhoud stijgt. Als het levensonderhoud stijgt, stijgt de uitkering mee. Wij van neemgeen risico.nl bieden je dan ook uitsluitend de verzekering aan die indexeert na arbeidsongeschiktheid. Wij beperken uw inkomensrisico. Aan de andere kant proberen wij ook voor jou de premielasten te beperken door niet ieder jaar zomaar het verzekerde bedrag te verhogen. Op deze manier krijg je een passende AOV met een stabiel premieverloop.

Hoeveel moet u verzekeren voor uw AOV?
Wij van neemgeenrisico.nl zijn van mening dat je uitsluitend het meest noodzakelijke verzekert. Geen oververzekering dus en geen onnodige premielasten. Het voordeel is dat op deze manier een AOV betaalbaar blijft en geen “blok aan je been” wordt, omdat de verzekering te duur is. Wel vragen wij u geen risico te nemen met uw inkomen. Dit is de reden dat wij uitsluitend de beste AOV aanbieden met een indexatie na arbeidsongeschiktheid.

Wilt u meer lezen over de beste AOV-verzekering? Lees dan ook onze blog over een AOV-sommenverzekering.

neemgeenrisico.nl, online de beste bij het afsluiten van AOV's. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 06-30613393.U kunt ook een e-mail sturen naar: info@neemgeenrisico.nl